80 yaşlı dekan qəzaya düşdü

    3

    Zahid Abbasov fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, Gəncə Dövlət Universitetinin həndəsə və cəbr kafedrasının dosentidir. O, universitetin müəllimi və riyaziyyat fakültəsinin dekanı işləyib.