DAHİLİK VƏ SADƏLÖVHLÜK

    9

    Yalnız çox sonralar, həbsdən azad olub SSRİ-yə köçəndən – bir neçə il Moskvada yaşayandan sonra, o, SSRİ-nin, Kremlin iç üzünü tanıdı. Və elə bunu bir balaca açıb-ağardan kimi öz şəxsi həkimi tərəfindən məhv edildi.