Mərkəzi Bankın hansı səlahiyyətləri azaldılıb?

    3

    Və nəhayət, AMB bank sistemi haqqında ümumiləşdirilmiş statistika, habelə iqtisadi məsələlərə aid məqsədəuyğun saydığı digər məlumatı bundan sonra MBNP ilə razılaşdırmaqla dərc edəcək.