Ermənistan və Rusiyanın yolları ayrılır

    15

    Vaxtilə Londonda 12 aparıcı Britaniya hərbi və siyasi ekslertlərinin iştirakı ilə Ermənistanın NATO-ya inteqrasiyası mövzusunda “beyin hücumu” keçirilmişdi. Həmin müzakirələrin gedişində ekspertlər belə nəticəyə gəldilər ki, əslində Ermənistanın NATO-ya “girişi” texnologiyası yox, KTMT-dən və Rusiya ilə Müqavilədən “çıxışı” texnologiyası daha mühümdür”.