Azərbaycan hərbçiləri NATO-nun beynəlxalq tədbirlərində

    3

    Tədbirlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri iştirak edirlər.