ƏDALƏTSİZ HÖKMLƏR

    9

    Stalin Avropa siyasətçilərinin beynini necə zəhərləyibsə, hələ də onu müsbət, Hitleri isə mənfi hadisə kimi dəyərləndirməkdən əl çəkə bilmirlər. Bu həm də ümumiyyətlə, insanın nə qədər kütbeyin və tərs məxluq olduğunu açıb göstərir.