SOCAR-da boşdayanmaya məruz qalan işçilərin intensiv təlimlərə cəlb olunmasına başlanıb

126