Rusiyada əhaliyə «əks-ipoteka» təqdim oluna bilər

    6

    Sənədin müddəalarına görə, dövlət ehtiyacı olan vətəndaşlarla ipoteka müqaviləsi bağlamaqla, bir neçə il ərzində aybaay əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş həcmdə pul ödəməklə vətəndaşa aid olan mənzili, yaxud digər daşınmaz əmlakı ala biləcək. İpoteka müddəti bitdikdən sonra əmlak dövlətin balansına keçəcək.