​Konstitusiya Məhkəməsi Ali Məhkəmənin qərarını ləğv etdi

    3

    Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir, qətidir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən ləğv oluna, dəyişdirilə, yaxud rəsmi təfsir edilə bilməz.