Prezident “2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanuna dəyişiklikləri təsdiqlədi

  12

  Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanuna dəyişiklikləri təsdiq edib.

  Hurriyyet.org-un məlumatına görə, “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanunda aşağıdakı dəyişikliklər edilib:

  1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilib:

  “Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 22 149 000,0 min manat, xərcləri 23 100 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 21 495 650,0 min manat,yerli gəlirləri 653 350,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 22 376 075,0 min manat, yerli xərcləri 723 925,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.”.

  2. 2.2-ci maddədə “2 320 000,0” rəqəmləri “2 533 000,0” rəqəmləri ilə, 2.5-ci maddədə “4 288 000,0” rəqəmləri “4 033 000,0” rəqəmləri ilə, 2.5.1-ci maddədə “1 705 000,0” rəqəmləri “2 220 000,0” rəqəmləri ilə, 2.8-ci maddədə “91 000,0” rəqəmləri “103 000,0” rəqəmləri ilə, 2.8.1-ci maddədə “18 000,0” rəqəmləri “30 000,0” rəqəmləri ilə, 2.10-cu maddədə “535 000,0” rəqəmləri “768 000,0” rəqəmləri ilə, 2.14-cü maddədə “9 216 000,0” rəqəmləri “10 966 000,0” rəqəmləri ilə, 2.17-ci maddədə “112 000,0” rəqəmləri “142 000,0” rəqəmləri ilə və 2.18-ci maddədə “460 000,0” rəqəmləri “499 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

  3. 3.1-ci maddədə “333 000,0” rəqəmləri “372 000,0” rəqəmləri ilə, 3.1.1-ci maddədə “91 000,0” rəqəmləri “103 000,0” rəqəmləri ilə, 3.1.7-ci maddədə “133 000,0” rəqəmləri “160 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

  8-ci maddədəki cədvəl aşağıdakı redaksiyada verilib:

  Sıra

  №-si

  Xərclərin istiqamətləri

  Məbləğ

  (manatla)

  1

  2

  3

  8.1.

  Ümumi dövlət xidmətləri

  3.628.576.252,0

  8.1.1.

  qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri

  662.605.431,0

  8.1.2.

  beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlükhaqqı xərcləri

  215.700.000,0

  8.1.3.

  elm xərcləri

  128.120.367,0

  8.1.4.

  başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

  72.272.931,0

  8.1.5.

  dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

  2.262.777.523,0

  8.1.6.

  yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya

  5.200.000,0

  8.1.7.

  Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

  281.900.000,0

  8.2.

  Müdafiə

  2.905.221.836,0

  8.2.1.

  müdafiə qüvvələri

  1.384.067.865,0

  8.2.2.

  milli təhlükəsizlik

  130.358.826,0

  8.2.3.

  müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

  2.663.347,0

  8.2.4.

  digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

  1.388.131.798,0

  8.3.

  Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq

  1.384.235.133,0

  8.3.1.

  məhkəmə hakimiyyəti

  54.346.645,0

  8.3.2.

  hüquq-mühafizə

  1.004.451.945,0

  8.3.3.

  prokurorluq

  58.270.259,0

  8.3.4.

  digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər

  267.166.284,0

  8.4.

  Təhsil

  2.043.989.508,0

  8.4.1.

  məktəbəqədər təhsil

  175.314.065,0

  8.4.2.

  ümumi təhsil

  1.082.159.571,0

  8.4.3.

  ilk peşə-ixtisas təhsili

  27.977.633,0

  8.4.4.

  orta ixtisas təhsili

  41.302.250,0

  8.4.5.

  ali təhsil

  42.716.929,0

  8.4.6.

  əlavə təhsil

  3.743.051,0

  8.4.7.

  təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

  670.776.009,0

  8.5.

  Səhiyyə

  739.334.330,0

  8.5.1.

  poliklinikalar və ambulatoriyalar

  109.563.299,0

  8.5.2.

  xəstəxanalar

  349.210.619,0

  8.5.3.

  səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

  6.608.160,0

  8.5.4.

  səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

  5.112.214,0

  8.5.5.

  səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

  268.840.038,0

  8.6.

  Sosial müdafiə və sosial təminat

  2.343.047.383,0

  8.6.1.

  sosial müdafiə xərcləri

  2.309.285.582,0

  8.6.1.1.

  müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanının (qurumun) büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

  1.300.000.000,0

  8.6.2.

  sosial təminat xərcləri

  33.701.801,0

  8.6.3.

  sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

  60.000,0

  8.7.

  Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

  327.129.760,0

  8.7.1.

  mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

  128.547.661,0

  8.7.2.

  radio, televiziya və nəşriyyat

  57.721.175,0

  8.7.3.

  bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

  64.590.913,0

  8.7.4.

  digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

  76.270.011,0

  8.8.

  Mənzil və kommunal təsərrüfatı

  458.558.557,0

  8.8.1.

  mənzil təsərrüfatı

  61.206.293,0

  8.8.2.

  kommunal təsərrüfatı

  345.056.129,0

  8.8.3.

  su təsərrüfatı

  33.961.000,0

  8.8.4.

  mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

  18.335.135,0

  8.9.

  Yanacaq və enerji

  18.016.600,0

  8.9.1.

  enerji kompleksi

  16.995.000,0

  8.9.2.

  yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

  1.021.600,0

  8.10.

  Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

  755.282.725,0

  8.10.1.

  kənd təsərrüfatı

  713.998.035,0

  8.10.2.

  meşə təsərrüfatı

  13.342.261,0

  8.10.3.

  balıqçılıq və ovçuluq

  3.118.853,0

  8.10.4.

  ətraf mühitin mühafizəsi

  16.854.733,0

  8.10.5.

  hidrometeorologiya tədbirləri

  7.968.843,0

  8.11.

  Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

  5.104.376.000,0

  8.11.1.

  tikinti

  5.087.476.000,0

  8.11.1.1.

  dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

  5.075.200.000,0

  8.11.2.

  faydalı qazıntılar

  12.900.000,0

  8.11.3.

  geodeziya və xəritəçəkmə

  4.000.000,0

  8.12.

  Nəqliyyat və rabitə

  166.790.678,0

  8.12.1.

  nəqliyyat

  110.286.678,0

  8.12.2.

  rabitə

  56.504.000,0

  8.13.

  İqtisadi fəaliyyət

  1.390.111.000,0

  8.13.1.

  iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

  196.481.000,0

  8.13.1.1.

  sahibkarlığa dəstək

  46.481.000,0

  8.13.1.2.

  Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri

  150.000.000,0

  8.13.2.

  iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

  1.193.630.000,0

  8.14.

  Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

  1.835.330.238,0

  8.14.1.

  məqsədli büdcə fondları

  372.000.000,0

  8.14.1.1.

  “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu

  372.000.000,0

  8.14.2.

  ehtiyat fondları

  404.000.000,0

  8.14.2.1.

  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

  304.000.000,0

  8.14.2.2.

  Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

  100.000.000,0

  8.14.3.

  əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

  1.059.330.238,0

  8.14.3.1.

  beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər

  20.000.000,0

  8.14.3.2.

  fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

  20.000.000,0

  8.14.3.3.

  digər xidmətlər üzrə xərclər

  1.019.330.238,0