Təhsil naziri: “Hər 100 manat təhsil haqqının 80 manatı müəllimlərin əmək haqqına sərf edilir”

    12

    M.Cabbarovun sözlərinə görə, ali məktəblər artıq bir neçə ildir ki, özünümaliyyələşdirmə sisteminə keçiblər: “Onların maliyyələşdirilməsi müstəqil şəkildə həyata keçirilir. Doğrudur , təhsil sistemi prioritet olduğuna görə dövlət tərəfindən bu sahəyə kifayət qədər sərmayə yönəldilir. Amma bu, daha çox ümumtəhsil və digər pillələrə aid olur, yeni universitetlərə lazım olan maddi-texniki bazanın yaradılması üçün edilir“.