Azərbaycan Rusiya və İran qazına möhtacdır

    12

    “Layihənin icrasının dayandırılması ilə bağlı strateji inkişaf üzrə vitse-prezident Toqif Qəhrəmovun fikirləri təhrif olunub. “Mitsui“ ilə birgə işlənmə proqramı olub. Onların təklifində səmərəlilik görmədik və onlarla işi saxladıq. Onlara daha düzgün və hesablanmış təklif verməsi bildirilib. Yeni təklif verilsə, bir daha baxılacaq. Ümumiyyətlə, bütün şirkətlərin təkliflərinə baxılacaq və daha səmərəli təklif edən şirkətlə iş aparılacaq“.