Heydər Əliyevin abidəsini ucaldan memarın EVİ ƏLƏ KEÇİRİLİB – IV HİSSƏ

  15

  Bakı şəhər sakinləri Musayeva Natəvan Əhəd qızı və Musayev İsa Vahid oğlu tərəfindən “Hürriyyət”in redaksiyasına şikayət məktubu daxil olub. Prezident İlham Əliyevə müraciət edən şikayətçilər yazırlar:

  Çox hörmətli prezident!

  Yazaraq nəzərinizə çatdırırıq ki, ümumi-birgə nikah dövründə həyat yoldaşım Musayev Vahid İsa oğlu vaxtilə Naxçıvan MR-da ucaldılan, müasir Azərbaycan Respublikasının qurucusu və yaradıcısı, ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin tikilən və ucaldılan əzəmətli abidələrinin memarlarından biri olmuşdur. Onun adına Azərbaycan Respublikası Memarlar İttifaqının Müəssisə daxili təsis etdiyi (1997-ci ildə) “Memar-3” MTK-da 1998, 2003-cü illər dövründə pay hüququ ilə Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, N.Nərimanov prospekti, bina 127-də 37 saylı 3 otaq1ı mənzili şəxsi vəsaitimiz hesabına tikdirmişik və sonra həmin mənzili vəsaitimiz hesabına təmir etdirdik. Həyat yoldaşımın qəflətən, yəni 17 aprel 2007-ci ildə vəfat etməsindən sui-istifadə edən “Memar-3” MTK-nin sədri Rəhimova Aidə Məmmədsadiq qızı başına topladığı bir qrup mütəşəkkil dəstə ilə bizə mənsub əmlakın ələ keçirilməsi üçün düşünülmüş məqsədli işlər aparmağa başladı və hətta məhkəmələrdə iddia qaldıraraq, qarşıya qoyduğu məqəsdinə çatdı.

  (Əvvəli bu linkdə: https://www.hurriyyet.org/xeber/heyder_liyevin_abidesini_ucaldan_memarin_evi_l_keirilib_-_iil_hiss)

  İş ilkin və qarşılıqlı iddiaya birlikdə baxılması üçün Bakı şəhəri, Yasamal rayon Məhkəməsinə verilməsi üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilisin” kimi qərara alınmışdır. İşin mahiyyət üzrə Ysasmal rayon Məhkəməsində araşdırılması 06.04.2015-ci il tarixdə saat 15:30-da və 15.04.2015-ci il tarixdə 11:00-da iclasları davam etdirilərək ilkin iddianın qismən qəbuluna qarşılıqlı iddia tələblərinin isə rədd olunmasına dair 4 dəfə Apelyasiya şikayəti baxışı olunan iş №2(004)-145/15 saylı, 15 aprel 2015-ci il tarixli qətnamə çıxarılmışdır. Apellyasiya şikayəti olunan Qətnamə ilə “İddiaçı Məmmədov Elxan Məmməd oğlunun cavabdehlər Musayeva Natəvan Əhəd qızına və Musayev İsa Vahid oğluna qarşı “mənzildən çıxarılma və itirilmiş mənafeyin ödənilməsi tələbinə dair" iddiası qismən təmin edilsin.Cavabdehlər Musayeva Natəvan Əhəd qızı və Musayev İsa Vahid oğlu Bakı şəhərı, Yasamal rayonu, Nəriman Nərimanov prospekti, 468-172-ci məhəllə, ev 127, 37 saylı mənzildən çıxarılsınlar və həmın mənzil iddiaçı Məmmədov Elxan Məmməd oğlunun istifadəsinə verilsin.

  Ilkın iddia qalan hissədə təmin edilməsin.

  İlkin iddia qismən təmin edildiyindən, iddiaçı tərəfındən ödənilmiş 30 (otuz) manat dövlət rüsumu cavabdehlər Musayeva Natəvan Əhəd qızından və Musayev İsa Vahid oğlundan müştərək qaydada tutularaq iddiaçıya ödənilsin.Qarşılıqlı iddia üzrə iddiaçılar Musayeva Natəvan Əhəd qızının, Musayev İsa Vahid oğlunun qarşılıqlı iddia üzrə cavabdehlər Məmmədov Elxan Məmməd oğluna, "Memar-3 MTK-ya, Məmmədov Tofiq Yaqub oğluna. üçüncü şəxslər Azərbaycan Respublıkası Əmlak Məsələlərı Dövlət komitəsı yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı şəhər Ərazi İdarəsinə, Bakı şəhəri Dövlət Notariat kontoruna qarşı "‘protokol və qərarın etibarsız hesab edilməsi, alqı-satqı müqaviləsinın və çıxarışın etibarsız hesab edilərək ləğv edilməsi barədə" qarşılıqlı iddia ərizəsi təmin edilməsin” kimi baxılaraq hüquqi əsası olmayan yanlış qiymətləndirmə aparılmışdır.

  İlkin iddia və qarşılıqlı iddia tələbləri üzrə mübahisəyə dair çıxarılmış Bakı şəhəri Yasamal rayon məhkəməsinin iş2(004)-145/15 saylı, 15 aprel 2015-ci il tarixli qətnamə Azərbaycan Respublikası MPM-nin tələblərinə uyğun tərəf olaraq (cavabdeh) bizə vaxtında verilməmiş, Azərbaycan Respublikası Məhkəmə Hüquq şurasına və Bakı şəhəri Yasamal rayon Məhkəməsinin sədrinə (möhtərəm Ə.Cəfərova) ərizə ilə müraciətlərdən sonra 05.06.2015-ci il tarixdə icra olunaraq bizim ünvanımıza göndərilmiş və poçtdan tədim edilmişdir.

  Bundan öncə isə eyni tərəflər və kooperativ mənzil mübahisəsi baxılaraq çoxsaylı məhkəmə Qərarları qəbul olunmuşdur.

  Həmin iş üzrə:

  Tərəflərin iddia tələbləri:

  İddiaçı Musayeva Natəvan Əhəd qızı:

  “1. Müqavilənin qismən etibarsız hesab olunmasına, 2. Vəzifəli şəxsin üzərinə qanunsuz hərəkətlərinə son qoyması vəzifəsinin həvalə edilməsinə, 3. Mənzilin qiymətinin müəyyən olunmasına və 4. Vurulmuş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsinə dair” tələb irəli sürülmüş və məhkəmədən xahiş olunur:

  “Mərhum ərim Musayev Vahid İsa oğlu ilə cavabdeh “Memar-3” Mənzil Tikinti Kooperativi arasında bağlanmış kooperativ binada mənzil tikintisi haqqında” bağlanmış 01 fevral 2004-cü il tarixli müqavilənin mənzilin sahəsi və qiyməti ilə bağlı hissəsində etibarsız hesab olunmasına;- Cavabdeh “Memar-3” Mənzil Tikinti Kooperativinin sədri Aidə Məmməd Sadiq qızı Rəhimovanın üzərinə Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Nəriman Nərimanov prospekti, 468-472-ci məhəllədə, 16 mərtəbəli – 127 saylı yaşayış evinin 3 otaqdan ibarət mənə məxsus 37 saylı, mənzilin yerləşdiyi blokun və liftin qapılarının açılmasını təmin etmək vəzifəsinin qoyulmasına;- Cavabdeh “Aidə Məmməd Sadiq qızı Rəhimovaya və onun tabeçiliyində olan işçilərin mənzilimə daxil olmağına maneçilik törədən hərəkətlərin qadağan edilməsinə;- Bakı şəhəri, Nəriman Nərimanov prospekti, 468-472-ci məhəllə, 127 saylı yaşayış evinin 3 otaqdan ibarət 37 saylı, mənzilinin artırılmış sahəsinin və həmin sahənin 1 kv.metrinin dəyərinin memarlar üçün nəzərdə tutulmuş güzəştli qiymətlə (280 ABŞ doları manata olan məzənnə ilə) ümumi qiymətinin müəyyən olunmasına və cavabdehdən mənə vurduğu 50.000 (əlli min) manat məbləğində maddi və mənəvi ziyanın tutulub mənə verilməsinə dair Qətnamə çıxarasınız.

  İddia predmetinin ilkin araşdırıldığı Məhkəmə iclasında iddiaçı Musayev Natəvan Əhəd qızı iddia ərizəsinə əlavə təqdim edərək (vərəsənin kooperativin üzvlüyünə qəbul edilmiş hesab olunmasına dair) göstərmişdir ki, “ərim Musayev Vahid İsa oğlunun ölməsi ilə əlaqədar Bakı şəhəri, Nəriman Nərimanov prospekti, 468-472-ci məhəllədə üzv olduğu “Memar-3” Mənzil Tikinti Kooperativinin memarlar üçün tikdiyi 16 mərtəbəli, 127 saylı yaşayış evindəki ona məxsus 3 otaqdan ibarət 37 saylı mənzilin, vərəsəsi olduğuma görə “Memar-3” Mənzil Tikinti Kooperativinin üzvülüyünə qəbul edilmiş hesab olunmağıma dair qətnamə qəbul etməyinizi xahiş edirəm.”

  2. Qarşılıqlı iddiaçı ilkin iddia üzrə cavabdeh Memar-3” MTK-nın sədri Rəhimova Aidə Məmməd Sadiq qızı öz qarşılqlı iddia ərizəsində “əsas iddia tələblərinin rədd edilməsinə və cavabdehə verilməsi nəzərdə tutulan 3 otaqdan ibarət ümumi sahəsi 132.5 kv. metr olan mənzilin satışa çıxarılması və onların ödədiyi 28.300 ABŞ dollarının qaytarılmasına, qalan məbləğin kooperativə verilməsinə daiq Qtnamə qət edilməsi”ni xahiş etmişdir. “Memar-3” MTK-nin sədri qarşılıqlı iddiaçı A.Rəhimova yazılı şəkildə iddia tələbinin, həmçinin arıtırılmasına dair məhkəməyə ərizə verməsə də Qətnamənin əsaslnadırıcı hissəsində və qət etdi hissəsində onun iddia tələbinə əlavə iddia tələbi daxil olunaraq o məhkəmə tərəfindən təmin olunmuşdur. “Məhkəmə prosessinin gedişi zamanı müstəqil tələb irəli sürən 3-cü şəxs Bağırlı Rasim Yusif oğlununun işə qoşularaq, atası Musayev Vahid İsa oğlunun ölümündən sonra onun qanun üzrə vərəsəsi kimi atasının kooperativdə olan mənzilindən ona çatası payının müəyyən edilərək, ona verilməsi tələbini irəli sürməsi ilə bağlı ilkin iddia üzrə cavabdeh tərəf qarşılıqlı iddia tələblərini dəyişərək müstəqil tələb irəli sürən 3-cü şəxsin iddiasını qəbul etməklə Musayev Vahid İsa oğlunun “Memar-3” MTK-nin üzvlüyündən çıxarılmış hesab edilməsi, Musayev Vahid İsa oğlunun “Memar-3” MTK-ya ödədiyi 28.300 ABŞ dollarının və Musayev Vahid İsa oğlunun mübahisəli mənzilin təmirinə xərclədiyi vəsaitin “Memar-3” MTK-a tərəfindən Musayev Vahid İsa oğlunun vərəsələrinə ödənilməsi xahiş olunur” ki, bununla da iddia ərizəsində olmayan əlavə tələb özbaşınalıqla işə daxil edilir və Qətnamənin qət etdi hissəsində: “Musayev Vahid İsa oğlu “Memar-3” MTK-nın üzvülüyündən çıxarılmış hesab edilsin” kimi qiymərləndirilərək bu tələbdə təmin olunmuşdur.Göründüyü kimi məhkəmə qarşılıqlı iddia tələbinə ərizədə olmayan əlavə tələb daxil edərək ona baxmış və qiymətləndirmişdir.

  3. Müstəqil tələb irəli sürən 3-cü şəxs Bağırlı Rasim Yusif oğlunun

  – Kooperativdə olan miras payın vərəsəyə aid hissəsinin müəyyən edilməsi və ayrılması haqqında ərizə verərək “Memar-3” MTK-da rəhmətlik atam Musayev Vahid İsa oğlunun miras payından mənə çatası hissəsinin müəyyən edilərək mənə verilməsi haqda Qətnamə qət edilməsi” xahiş olunur.

  Mübahisə predmetinə dair çıxarılmış Məhkəmə Aktlarının şikayət əsasında baxılması dinamikasının əsas göstəriciləri aşağıdakı kimi baxılaraq maddi və prosessual qanuna zidd qiymətləndirilmişdir:

  Belə ki, mübahisə predmeti üzrə Bakı şəhəri Yasamal rayon Məhkəməsinin (Hakim-sədr, möhtərəm X.Q.Tağıyev) iş №2 (004)-1037/08 saylı, 23 sentyabr 2008-ci il tarixli Qətnamə ilə “ilkin iddia təmin edilməsin. Qarşılıqlı iddia təmin edilsin. Müstəqil tələb irəli sürən 3-cü şəxsin iddiası təmin edilsin. Musayev Vahid İsa oğlu “Memar-3” MTK-nin üzvülüyündən çıxarılmış hesab edilsin. Musayev Vahid İsa oğlunun “Memar-3” MTK—a ödədiyi 28.300 (iyirmi səkkiz min üç yüz) ABŞ dolları ödəniş gününə olan məzənnə üzrə Azərbaycan manatı ilə və Musayev Vahid İsa oğlunun mübahisəli mənzilin təmirinə xərclədiyi 28.971 (iyirmi səkkiz min doqquz yüz yetmiş bir) manat “Memar-3” MTK-dan alınaraq Musayev Vahid İsa oğlunun vərəsələrinə aşağıdakı qaydada ödənilsin. Göstərilən məbləğin 4/6 hissəsi Musayev Natəvan Əhəd qızına, 1/6 hissəsi Musayev İsa Vahid oğluna, 1/6 hissəsi Bağırlı Rasim Yusif oğluna, Məhkəmə məsrəfi olan ekspertiza tədqiqatının dəyəri 60 (altımış) manat ilkin iddiaçı Musayev Natəvan Əhəd qızından tutularaq Azərbaycan Respublikasının Dövlət büdcəsinə keçirilsin” kimi qət edilmişdir.

  2. Apellyasiya şikayəti əsasında Bakı Apellyasiya məhkəməsinin Mülki işlər üzrə Kollegiyasının (Hakim-sədr, möhtərəm İ.Əsədov, hakimlər: M.Məmmədov və M.Bağırovdan ibarət tərkibdə) iş № 2 (103)-154/2009 saylı, 05 fevral 2009-cu il tarixli, Qətnamə ilə “Apellyasiya şikayəti təmin edilməsin. Yasamal rayon məhkəməsinin 23 sentyabr 2008-ci il tarixli iş №2 (004)-1037/08 saylı Qətnaməsi dəyişdirilmədən saxlanılsın. Qətnamə qəbul edildiyi ondan qanuni qüvvəyə minir.” kimi qət edilmişdir.

  3. Kassasiya şikayəti əsasında Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Mülki işlər üzrə Kollegiyasının (Hakim-sədr, möhtərəm N.Rəsulbəyova, hakimlər: B.Əsədov və A.İsgəndərovdan ibarət tərkibdə) iş № 2 (102)-1973/09 saylı, 07 iyul 2009-cu il tarixli Qərarla “İddiaçı Musayeva Natəvan Əhəd qızının Kassasiya şikayəti təmin edilməsin.

  Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin MİÜMK-nın 05 fevral 2009-cu il tarixli iş № 2 (103)-154/2009 saylı Qətnaməsi dəyişdirilmədən saxlanılsın” kimi Qərara almışdır.

  4. “Əlavə Kassasiya Şikayəti” əsasında Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri, möhtərəm R.Rzayevin imzaladığı 13(102)-3493/2009 saylı, 28.09.2009-cu il tarixli məktubla “əsaslar olunmadığına görə” Əlavə Kassasiya Şikayətiniz Ali Məhkəmənin Plenumunun baxışına çıxarılmadan saxlanıldı” kimi nəticəyə gəlinmişdir.

  5. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 21 iyun 2010-cu il tarixli Qərarı ilə “1. Natəvan Əhəd qızı Musayevanın Memar-3” Mənzil Tikinti Kooperativinə qarşı iddiasına dair mülki iş üzrə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Mülki işlər üzrə Kollegiyasının 07 iyul 2009-cu il tarixli Qərarı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 60 və 71-ci maddələrinə, Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 416, 417.1.3 və 418.1-ci maddələrinə uyun olmadığından qüvvədən düşmüş hesab edilsin. İşə bu Qərara uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə yenidən baxılsın” kimi Qırara alınmışdır.

  6. Bundan sonra Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə Plenumunun iş № 2 (102)-5(K)2010 saylı, 08 oktyabr 2010-cu il tarixli qərarı ilə “iş üzrə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin MİÜMK-nın 07 iyul 2009-cu il tarixli Qərarı və onunla bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin MİÜMK-nın 05 fevral 2009-cu il tarixli Qətnaməsi ləğv edilsin. İş yenidən baxılması üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilsin” kimi Qərara alınmışdır. Bu göstərilən hərəkətlər icra olunduğu dövr ərzində şikayət olunan məhkəmə sənədləri barədə “qətnamənin icrasına möhlət verilməsi və izah gətirilməsi ilə əlaqədar müvafiq məhkəmə çəkişmələri aparılmış və ona dair Qərardad və Qərar qəbul olunmuşdur.

  (Ardı var)

  Hazırladı: İ.SABİRQIZI, Hurriyyet.org