Gürcüstan prezidenti: “Biz böyük dövlətlərin təsiri altında yaşamaq istəmirik”

    18

    Gürcüstan prezidenti onu da qeyd edib ki, Cənubi Qafqaz Şərqlə Avropanın əməkdaşlığı üçün mühüm körpü rolu oynayır.