Göz yaşlarının müxtəlifliyi nədir? – Müntəzəm baş verirsə…

18

Kimyəvi tərkibi ilə fərqlənən 3 növ göz yaşının ( Əsas, reflektor, emisional ) olduğu müəyyənləşib.

Göz yaşları ilə bağlı daha ətraflı məlumatı təqdim edirik:

1. Əsas göz yaşı daim az miqdarda ifraz olunaraq, buynuz təbəqəni isladır, gözü toz və bakteriyalardan qoruyur.

2. Reflektor göz yaşı, orqanizmin yad cism, soğandan buxarlanma və gözyaşardıcı qaz kimi prosesslərə reaksiyası zamanı ifraz olunur.

3. Emosional göz yaşı insanın müsbət və ya mənfi emosiyalar keçirtdikdə zaman ifraz olunan yaşlardır. \\Publika