FARS

78

                               

Dünyada müsəlmanların ən qatı, ən birinci düşməni varsa, o da farslardır

 …o buna görə etiraz edib ki, farsa, İrana nifrət edən Amerika hökuməti İranın acığına Türkiyəyə daha ağır sanksiyalar tətbiq etsin

 Mən dünyanın 200-dən çox olan millətləri içində ən bənzərsizi və unikalı olan farslar haqqında çox yazmışam.  Amma bütün bu yazılar yüz ildən bəri Azərbaycan türklərinə qarşı törətdikləri cinayətlər, Azərbaycan türkləri haqqında məmə yeyəndən pəpə yeyənə qədər söylədikləri qəbahətlər, söyüşlərin, təhqirlərin yanında heç nədir. Uşaq da bilir ki, İran dövlətini bu qədər böyük ərazinin  sahibi edən, dövlətin ağalığını da sonuncu qacar Əhməd şah rus diviziyasında mehtərlik edən Mazandaran kəndlisi və soldatı Rza Pəhləviyə bağışlayıb xaricə qaçmışdır. Rza şahın başımıza nə oyunlar açdığını, Şeyx Məhəmməd Xiyabanini qoyun təbrizlilərin gözləri qabağında güllələrlə dəlik-deşik edib, sonra da doğrayan kimlər olub, hamı bilir. Lakin sonrakı fəlakətlər ki başımıza gətirilib, sadalamaqla qurtarmaz.  Həənd ki, ya siyasət, ya kütbeyinlik ucbatından bizdə, xüsusilə güneydə hələ də farslara girənlərin sayı-hesabı yoxdur.

 Amma fars kimdir?  Onarın təbiətini, xarakterini məndən çox-çox qabaq açıb-tökənlər çox olub.  Onların ən ağıllı və bəsirətliərindən Pyer Şarden və Elize Reklyunun adlarını çəkmək olar. Ona görə də mənim bu xarakteristikamda təzə şey olsa da, çox azdır.  Bizdə azadlıqdır və xüsusilə mənim kimi şəxslər öz fikirlərini sərbəst ifadə etməkdə heç vaxt heç bir çətinlik hiss etməyiblər. 

 İndi də mətləbə keçib deyək ki, riyakarlıqda, qəddarlıqda, hiyləgərlikdə, yalan danışmaqda, ikiüzlülükdə, saxtakarlıqda, hakimiyyət hərisliyində və s. qeyri-insani  iblisanə əməllərdə Allah-təala farslara tay olan ikinci bir millət yaratmayıb. Erməni onlara yaxınlaşa bilərdi, baxmayaraq ki, hətta fars belə erməni kimi türk körpə uşaqlarını süngüyə keçirməyə əli gəlmir. Lakin ermənilər içində hər gün internetdə nə qədər erməni alimini və ya sadə adamını tanıyırıq ki,  erməni xəbisliyi, torpaq hərisliyi, yalançı ərazi mənimsəmək həyasızlığını  ifşa  edir. Bircə misal: məşhur erməni şairi Yeğişe Çarens  yazırdı ki, erməni hələ ana bətnində riyakarlıq ustasıdır.

Farsların isə hələ Əhəmənilərdən bəri bircə dənə də olsun ləyaqətlisinə rast gəlməmişəm ki, öz ölçüyəgəlməz riyakar təbiətləri haqqında bir kəlmə söz söyləsinlər.  Belə şey mümkün deyil.  Farslar hiyləgərlikdə o qədər mahir və ustadırlar ki, nəinki bir gündə eyni bir məsələyə aid bütün dünyanı aldada bilirlər, hətta öz yalanlarına özləri də inanmağı bacarırlar. Ən son və parlaq bir misal:  Bu ilin yanvarında İran üzərində  içində 200 sərnişin  oaln Ukrayna təyyarəsi raketlə vuruldu və farslar lovğalıqla dedilər ki, kim bizə təcavüz etmək istəsə bu cür cəzalanacaq. Bunu eşidən bütün dünya ölkələri və təşkilatları  həyəcana gəldi və hər yandan İrana lənət və hədə səsləndi. Bunu görən farslar o dəqiqə dediklərini dəbbələyib söylədilər ki, bəs təyyarə səhvən vurulub və bütün həlak olanların  hamısına təzminat ödəniləcək.  Bununla da Avropa sakitləşdi. 

Xatırladaq ki, eyni işi Putin də Ukraynada görüb. Amma axmaq bir hiyləgər olan Putin 300 nəfəri həlak etdiyi Malayziya təyyarəsinin məhvini heç cür boynuna almır. Halbuki bu işi görənlər, təyyarəni raketlə vuranlar aşkar olunub və gördüklərini boyunlarına da alıblar. Putinin işi ilə  Haaqada beynəlxalq məhkəmə məşğul olsa da hey sübut, sübut deyib boynuna almır.

 Fars illərdən bəri açıq-aşkar Ermənistana himayədarlıq edir, Azərbaycana isə nifrət bəsləyir.  Niyə? Çünki həm erməni bizlə düşməndir, həm də müsəlman deyil. Dünyada müsəlmanların ən qatı, ən birinci düşməni varsa, o da farslardır. Xatırladım ki, qəhrəman və ən təmiz müsəlman olan əfqanların 10 il ərzində ruslarla müharibəsində onları müdafiə etməyən bircə dövlət və millət vardı: İran islam respublikası və farslar. Halbuki əfqanlar həm İranla  yaxın qonşu, həm də eyni dil qrupuna aid ən yaxın xalqdır. Xatırladaq ki, əfqanların vətənləri uğrunda müharibə apardığı dövrdə İranda bir nəfər də dilinə əfqan sözünü gətirə bilməzdi. Və kim çaşıb əfqan sözünü söyləsəydi, dərhal tutulub məhkəməsiz edam olunurdu.

Bilirsizmi, tülkü yalnız tülküdür, çaqqal ancaq çaqqaldır, kaftar daim kaftardır. Farslar isə eyni vaxtda bunların hər üçüdür. Farsların yanında tülkü sadəlövh bir heyvandır. Tülkünun hardan ağlına gələr ki, ABŞ-ın Türkiyəyə qarşı guya sanksiya tətbiq etməsinə fars kimi etiraz etsin. Bilirsizmi, fars bunu niyə edir? Yox, bu millətin içində çətin ki, bunu başa düşən ola. Fars bu sanksiyanın əhəmiyyətsiz olduğunu bilir. Bu heç. O buna görə etiraz edib ki, farsa, İrana nifrət edən Amerika hökuməti İranın acığına daha ağır sanksiyalar tətbiq etsin. Bax, buna görə! Fars bu etirazı ancaq və ancaq buna edir ki, ABŞ Türkiyəyə qarşı daha kəskin sanksiyalar tətbiq etsin. Putin də sonradan bunu başa düşüb həmin etirazı təkrar etdi.

 

                                                                                          Əlisa  NİCAT