TRAMPIN YENİDƏNQURMA PLANLARI – Konqresdən 1 trilyon dollar istədi!

    15
    Yaranmış ümumi ənənəyə görə ölkənin yeni seçilmiş prezidenti fevral ayının sonunda “Ölkənin vəziyyəti barədə” (State of The Union Address) Konqresə müraciətlə çıxış edir və bu əsas etibarıyla yeni dövlət başçısının gələcək siyasətinin istiqamətlərinə həsr olunur.