Əhaliyə verilən içməli su normalara cavab verir?

    12
    Qeyd olunub ki, respublikanın sanitariya-epidemioloji xidmət tərəfindən hesabat ili ərzində 3 mindən çox yeyinti məhsulu orqanoleptik, fiziki-kimyəvi və mikrobioloji göstəricilərinə görə müayinə olunub. 141 məhsul nümunəsi mikrobioloji göstəricilərə görə normalara cavab verməyib. Bundan əlavə, radioloji göstəricilərinə görə 400-dən çox, toksikoloji göstəricilərinə görə isə 700-dən çox yeyinti məhsulu müayinə olunub.