Əlvida Qərb: dünya siyasəti dəfn olundu

    15
    Qərb isə hədsiz dərəcədə kasad siyasi metodologiyasında dəyişikliklər etmək istəmirsə, alternativ xətti tarixin mövcudluğunu qəbul etmirsə, qüruba doğru daha sürətlə gedəsidir…/milli.az/