Konstitusiya Məhkəməsi Ali Məhkəmənin qərarını ləğv edib

    12
    Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir, qətidir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən ləğv oluna, dəyişdirilə, yaxud rəsmi təfsir edilə bilməz./report/