Elçibəyin oğlu Zərdüşt Əlizadəyə cavab yazdı: “Hesab versin, görək kim öz atasından daha çox razıdır?”

    21
    Mən kənddə doğulmuşam, kənd uşağıyam. Ona görə də fikrimi sadə bir kənd bənzətməsi ilə bitirmək istəyirəm. Kəndin bağ-bağatını hər zaman öz xoş iyi ilə bəzəyən güllər-çiçəklər olur. Amma bundan başqa, nə olduğu məlum olan bəzi pisliklər də olur bağda. Formasını dəyişsə, qurusa da, bəzən bilərəkdən və ya bilməyərəkdən o pisliklərə kimsə toxunanda istənməyən, pis bir qoxu ətrafı bürüyür. Bu bir an çəkir, sadəcə bir an. Daha sonra yenə də bağ gül-çiçəyin iyinə bürünür. Hamımız gül-çiçək iyli bağı daha çox sevirik, elə deyilmi?”