“Dəbdəbəli mülk və mallara ağır beynəlxalq vergilər qoyulmalıdır“

    3
    Kozo Yomomuro məqalənin yekununda yazır ki, cəmiyyətdə zənginlik və yoxsulluq arasındakı uçurumun aradan qaldırılması üçün ilk növbədə elektoratlar ayıq olmalı və lazımi dəyişiklikləri gətirə biləcək namizədlərə səs verməlidirlər (BBC).