Ermənistanın Azərbaycana vurduğu zərərin MƏBLƏĞİ – 819,15 MİLYARD DOLLAR

    6
    İşçi qrupunun qiymətləndirmə fəaliyyətinə dair yekun hesabat hazırlanaraq aidiyyəti orqanlara təqdim olunacaq.