Dünya Bankı Azərbaycanın bank sektrorunda problemli kreditlərin həllinə kömək edəcək

    3
    FSMP2 İsveçrə hökumətindən aynlmış 3 milyon dollar məbləğində qrant hesabına Dünya Bankı tərəfindən 2017-2020-ci illər ərzində icra ediləcək./trend/