Mərkəzi Bankın qısamüddətli notlarının buraxılışı qeydiyyata alınıb

    18
    -a bildirilib ki, sözügedən notların tədavül müddəti 28 gündür.