Gözdən uzaq, könüldən İraq vətən: Bakının qardaşı Kərkükün nefti uğrunda Barzani-Talabani didişməsi

    12