Məhəmməd Talıblı: “Az xərcli, mobil və effektiv idarəetmə modeli qurulmalıdır”

    15