Banu Avar Bəxtiyar Vahabzadəni yad etdi: “Özün ol! Özün olmasan, səni məhv edərlər”

    12