Tütün məmulatlarının nağd pulla satışına qadağa qoyuldu

    3

    Azərbaycan prezidentinin iqtisadi islahatlar üzrə köməkçisi Natiq Əmirov da məsələyə münasibət bildirib: “Biz bir tərəfdən şəffaflığı, yoxlamaların sayının azalmasını istəyirik, digər tərəfdən dünyanın qəbul etdiyi hesablaşma metodundan istifadə etmək istəmirik. Bu məsələdə tütün məmulatları və spirtli içkilər sadəcə test xarakteri daşıyan bir istiqamət idi. Ümumiyyətlə, ödənişlər nağdsız olsa, daha yaxşı olar. Ödənişlərin nağd olması həddindən artıq yoxlamalara gətirib çıxarır. Sahibkarlar fəaliyyətlərinin 70-80%-ni nağd əməliyyatlarla edirlər. Dövlət miqyasında bu boyda nağdsız əməliyyatlara nəzarət etmək həqiqətən çətindir. Biz birgə uçot sisteminin təkmilləşdirilməsi, nağdsız əməliyyatların artırılması istiqamətində çalışmalıyıq. Nağd əməliyyatlar bazarda rəqabət mühitini pozur. Nağdsız işləyən, müasir uçot standartlarını tətbiq edən mağazalar, sahibkarlar bizə davamlı olaraq qanunsuz ticarətin, nağd aparılan ticarətin rəqabət mühitinə necə ağır zərbə vurduğundan şikayət edirlər. Nağd əməliyyatlara nəzarət artan kimi, bir qrup insanlar deyir ki, bu, satışa çətinlik yaradır. Mənə elə gəlir ki, sahibkarlar burada mütəşəkkillik göstərməlidir, qanuni fəaliyyət göstərməyin zövqünü yaşamalıdır. Nağd əməliyyatlar dünyanın hər yerində vergidən yayınma riski çox böyük əməliyyatlardır“.