Anastas Mikoyanın Qarabağın Ermənistanla heç vaxt əlaqəsinin olmadığı barədə Leninə məruzəsi

93

Oxu.az-ın əldə etdiyi arxiv sənədlərinə görə, Qafqaz Diyar Komitəsi Rusiya Kommunist (bolşeviklər) Partiyasının (RKP (B)) üzvü Anastas İvanoviç Mikoyan RKP (B) Mərkəzi Komitəsinə və Xalq Komissarları Şurasının sədri Vladimir İliç Leninə məruzəsində Qarabağın Ermənistanla heç vaxt əlaqəsinin olmadığı bildirilir.

22 may 1919-cu il tarixli sənəddə deyilir:

“Daşnaklar – Ermənistan hökumətinin agentləri Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsinə çalışırlar, ancaq bu, Qarabağ sakinləri üçün Bakıdakı həyat mənbələrindən məhrum olmaq və İrəvana bağlanmaq olardı, hansı ki, heç vaxt heç nə ilə əlaqələri olmayıb.

Erməni kəndliləri beşinci qurultayda Sovet Azərbaycanını tanımaq və ona qoşulmaq qərarına gəlib.

Mərkəzi Partiya arxivi

Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi yanında Marksizm-Leninizm İnstitutu (bundan sonra Marksizm – Leninizm İnstitutunun Mərkəzi Partiya Arxivindən)”.