BAHALAŞMANIN ÜÇ SƏBƏBİ

    9

    Məqalədə qeyd edilir ki, Azərbaycanda rəqabət mühiti yoxdur, iş adamlarına Gürcüstandakı qədər şərait yaradılmır.