Əlillər mitinq keçirməyə hazırlaşır – “DƏRDİMİZİ MİTİNQ YOLU İLƏ AÇIQLAMAQDAN BAŞQA YOL QALMIR”

    18